WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

 

UDZIELAM WIZE I KIERUJĘ DO OGŁOSZENIA

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: XLII/294/2014
Data aktu: 2014-06-30
Organ wydający: Rada Powiatu Łańcuckiego
Tytuł: w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie
Data udzielenia wizy: 2014-07-22
Wiza udzielona przez: Redaktor Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego
Piotr Rojek