WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ((Dz. U. z 2017 r., poz. 1523)

 

UDZIELAM WIZE I KIERUJĘ DO OGŁOSZENIA

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: XXXI/151/2017
Data aktu: 2017-11-24
Organ wydający: Rada Gminy Gawłuszowice
Tytuł: w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Gawłuszowice w roku 2018.
Data udzielenia wizy: 2017-12-15
Wiza udzielona przez: Redaktor Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego
Iwona Pezdan